Kategorie: Foto, Aktuality

Chování člověka za mimořádných situací

Chování člověka za mimořádných situacíTomuto tématu bylo u nás ve škole věnováno celé pondělní dopoledne 7. 5. 2018.

V areálu školy bylo rozmístěno několik stanovišť zpracovávající témata jako první pomoc (resuscitace, ošetření poranění končetin), stabilizovaná poloha a přenos zraněného, evakuační zavazadlo, bezpečnost na silnici, bezpečnost na vodě, důležitá telefonní čísla a vedení rozhovoru s dispečinkem nebo střelba ze vzduchové pušky. 

Všichni žáci 1. i 2. stupně měli možnost si na těchto stanovištích vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Doufáme, že se jim tento projektový den líbil a že v případě nouze budou připraveni správně zareagovat.

Je potřeba poděkovat všem vyučujícícm pod vedením Mgr. Jany Vaňkové a také žákům, kteří se podíleli na programu tohoto "branného dne".

Mgr. Bohumil Šuhaj

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.