Kategorie: Aktuality

Informace k nástupu žáků 9. ročníku do školy

11. resp. 12. května začíná výuka našich žáků 9. ročníku koncipovaná především jako příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Podrobnější informace níže...

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 otevíráme školu pro žáky 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Na základě manuálu MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) upravujeme vzdělávání žáků 9. ročníku na naší škole následujícím způsobem:

Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo z českého jazyka a matematiky, cílem výuky žáků je především jejich příprava na přijímací zkoušky na střední školy. Účast na výuce není povinná, dále bude probíhat i vzdělávání žáků na dálku.

Výuka žáků bude probíhat dvakrát týdně 4 vyučovací hodiny (vždy 2 vyučovací hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky). 

Režim výuky žáků 9. ročníku bude následující:

Žáci před začátkem vyučování počkají na nádvoří před hlavním vchodem do školy, kde budou dodržovat pravidlo rozestupu 2 m a budou mít rouškou zakrytá ústa. V 7:55 je vyzvedne vyučující z 1. vyučovací hodiny, který je následně odvede do šatny a do třídy.

Po příchodu do školy se žáci neprodleně přezují a přejdou do své učebny. Výuka začíná v 8:00 h, vyučovací hodiny trvají 45 min, mezi hodinami je zařazena přestávka 10 min:

8:00 - 8:45 – 1. hodina

8:55 - 9:40 – 2. hodina

9:50 - 10:35 – 3. hodina

10:45 - 11:30 – 4. hodina

11:30 - 11:45 – možnost oběda ve školní jídelně

Po skončení vyučování nebo po obědě odchází žáci ze školy samostatně.

Výuka žáků IX. A bude probíhat od 11. 5. 2020 každé pondělí a každou středu.

Výuka žáků IX. B bude probíhat od 12. 5. 2020 každé úterý a každý čtvrtek.

Výše uvedený režim výuky trvá prozatím do 22. května, od 25. května, kdy bude umožněno vzdělávání i žáků 1. stupně, může být změněn.

Výuka bude probíhat ve skupinách maximálně 15 osob. Složení skupiny je po celou dobu trvání výuky neměnné. 

Hygienická opatření vycházejí z výše uvedených pokynů MŠMT.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku též při obědě. Žáci nedodržující hygienická pravidla a pokyny vyučujících mohou být z výuky vyřazeni.

Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím omluvného listu jako při běžné docházce do školy.

Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení (viz přiložený formulář), které přinese žák první den výuky do školy. Pečlivě zvažte všechny rizikové faktory, které jsou v textu prohlášení uvedené. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 5. května v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pokud neodevzdá žák při prvním vstupu do školy podepsané čestné prohlášení, nebude vpuštěn do školy.

Výuka žáků 9. ročníku bude probíhat do termínu přijímacích zkoušek na střední školy. Dřívější ukončení docházky je v kompetenci rodiče, v takovém případě oznámí rodič písemně ukončení docházky žáka třídnímu učiteli. 

Žádáme rodiče žáků 9. ročníku, aby nejpozději do 7. května 2020 do 12:00 hodin vyjádřili zájem o docházku žáka do školy a zájem/nezájem o stravování ve školní jídelně na e-mail třídního učitele: třídní učitel IX. A suhaj@zsdacice.cz třídní učitelka IX.dvorakova@zsdacice.cz

Na všechny žákyně a žáky se těšíme!

Mgr. Bohumil Havlík, ředitel školy

v. r.

Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.