Kategorie: Aktuality

Zápis do 1. ročníku ZŠ bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, na jehož základě upravujeme podmínky zápisu následujícím způsobem. Zápis bude probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020 (v termínu dle školského zákona) bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zároveň vyzýváme rodiče, aby pokud možno podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání také bez své osobní přítomnosti ve škole. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude podání žádosti učiněno písemně. Tiskopis žádosti je možné stáhnout na internetových stránkách školy www.zsdacice v oddíle ÚŘEDNÍ DESKA – Zápis do školy.

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky školy (identifikátor datové schránky: u9amknz), 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu reditel@zsdacice.cz, nelze jen poslat prostý email!), 3. poštou - tuto možnost upřednosňujeme (na adresu Základní škola Dačice, Boženy němcové 213, okres Jindřichův Hradec, Boženy Němcové 213/V, 380 01 Dačice), 4. osobní podání (je nutné domluvit předem telefonicky na čísle 384 420 431 nebo 380 422 003, aby nedošlo ke zvýšené koncentraci a pohybu osob v prostorách školy). K žádosti je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte (nemusí být úředně ověřená) a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ (zelený), který obdrželi rodiče dítěte v mateřské škole (formulář dotazníku je rovněž ke stažení na stránkách školy www.zsdacice v oddíle ÚŘEDNÍ DESKA – Zápis do školy).

Po ukončení mimořádných opatření vlády na ochranu obyvatelstva uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Všechny otázky k zápisu dětí i případnému odkladu povinné školní docházky rádi zodpovíme na telefonních číslech 384 420 431, 380 422 003 nebo na e-mailové adrese reditel@zsdacice.cz.

V Dačicích 23. 3. 2020 Mgr. Bohumil Havlík ředitel školy

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, - odpovědět
NEJDU