Kategorie: Foto, Aktuality

Putování proti proudu Dunaje

Putování proti proudu DunajeProtože je o zahraniční exkurze mezi žáky každoročně velký zájem, rozhodli jsme se letos naplánovat ještě jeden výjezd do německy mluvících zemí. Naše jarní výprava žáků 8. a 9. ročníku tentokráte směřovala do bavorského Pasova.

V pátek 26. 4. 2019 jsme se tedy vydali směrem na České Budějovice a poté do rakouského Lince. Tady začala naše cesta podél největší řeky střední Evropy - Dunaje.

První zástávkou byla největší říční vodní elektrárna v Německu - Laufwasserkraftwerk Jochenstein, svého času dokonce největší vodní elektrárna střední Evropy. Zajímavostí této elektrárny je i to, že jejím středem prochází státní hranice mezi Rakouskem a Německem. Proto se také elektřina v ní vyrobená dělí rovným dílem mezi oba státy a též obsluha tohoto zařízení pochází jak z rakouské, tak z německé strany. Součástí prohlídky bylo i interaktivní muzeum Haus am Strom zaměřené na využití vodní energie a přírodu jak v samotném toku Dunaje, tak kolem něj. 

Druhým bodem programu byla návštěva bavorského města Passau. Pasov je známý především jako město, kde se stékají tři řeky - Dunaj, Inn a Ilz. Naše cesta proto směřovala nejprve na opevněnou vyhlídku nad městem - Veste Oberhaus, odkud byl krásný výhled jak na historické centrum města, tak na soutok Dunaje a Innu. V historickém centru jsme se nejprve zastavili u staré radnice, kde je na zdi umístěn vodočet ukazující úroveń hladiny Dunaje při největších místních povodních, které zde bohužel nejsou ničím neobvyklým. Následovala pěší procházka k dómu Sv. Štěpána - sídlu pasovských biskupů. Hlavní zdejší zajímavostí jsou jedny z největších chrámových varhan na světě. Společná procházka končila přímo u soutoku, kde jsme mohli pozorovat rozdílnou barvu vody tří místních řek.

Domů jsme se vraceli sice až ve večerních hodinách, ale v dobré náladě. Děkuji žákům za vzorné chování a doufám, že se jim exkurze k našim sousedům líbila.

Mgr. Bohumil Šuhaj 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.