Kategorie: Foto, Aktuality, Globe

Školní jezírko

Školní jezírkoPozornější návštěvníci areálu naší školy si jistě všimli, že na školním pozemku přibyla malá vodní plocha. Nachází se za budovou dílen a vytvořili ji žáci kroužku GLOBE ve spolupráci s některými spolužáky z 8. ročníku.

Jezírko vzniklo svépomocí s využitím staré bazénové plachty a materiálu (písek, kameny) převážně nalezeném na školním pozemku. Doufáme, že nový prvek školní zahrady přispěje k větší rozmanitosti přírody v okolí školy. Již na podzim jsme zde mohli pozorovat vážky, různé druhy ptáků či veverky. Jezírko i jeho okolí máme v plánu dál zvelebovat.

K dalším aktivitám, které žáci podnikli, patřil výzkum průhlednosti vody a výskytu bezobratlých živočichů v našem jezírku za použití nových mikroskopů v přírodovědné učebně. Prováděli jsme také odběr půdních vzorků či pokusy o odebrání vzorků dendrologickými vrtáky. Na školní pozemek byly také rozmístěny zimní úkryty pro živočichy (ježky), které žáci sami vyrobili. V naší práci v terénu budeme dál pokračovat zase na jaře.

Žáci a vyučující kroužku GLOBE

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, moje ropa odpovědět
ropná rafinértie