Projekt ZŠ Dačice, B. Němcové - 2

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Dačice, B. Němcové - 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015064, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.