EU peníze školám

Ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám a realizovala šablonu III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V rámci tohoto projektu vyučující vytvářeli DUMy (digitální učební materiály), které následně ověřovali ve výuce. Na základě povinnosti škol zveřejňovat výsledky tohoto projektu, uvádíme na tomto místě přehled všech pedagogických pracovníků, kteří se do této práce zapojili, a přehled všech jimi vytvořených DUMů.

Na šabloně III/2 pracovali na naší škole tito učitelé v tomto rozsahu:

Jméno autora Počet sad Počet DUMů Ročník Předmět a tématický okruh
Benešová Alena 3 60 2., 3. Matematika 2, 3
Chvátalová Jitka 3 60 5., 4. Matematika 5/Přírodověda 4, 5
Chvojsíková Jana 4 80 4., 5. Matematika 4/Český jazyk 4, 5
Mocharová Růžena 1 20 3. Anglický jazyk 3
Navrátilová Vladimíra 3 60 4., 5., 7. Anglický jazyk 4, 5, 7
Krátká Jana 5 100 2., 3. Český jazyk 2, 3/Prvouka 2
Urbánková Marie 3 60 4., 5. Vlastivěda 4, 5
Dvořáková Stanislava 3 60 6. - 8. Přírodopis 6 - 8
Dvořáková Radka 1 20 9. Přírodopis 9
Špičková Lenka 2 40 7., 8. Český jazyk 7/Německý jazyk 8
Janda Pavel 4 80 6. - 9. Fyzika 6 - 9
Šuhaj Bohumil 5 100 6. - 9. Zeměpis 6 - 9/Německý jazyk 7
Váňová Jana 2 40 6., 8. Anglický jazyk 6, 8

Níže ještě uvádíme kompletní přehledy všech vytvořených a ve výuce ověřených DUMů ve formátu PDF. V případě, že jste pedagog a budete mít zájem o konkrétní DUM, kontaktujte prosím příslušného učitele, který Vám DUM ochotně poskytne ve formátu SMART NOTEBOOK. Emailové kontakty na všechny zapojené vyučující najdete v sekci KONTAKTY.

Anglický jazyk:

VY_32_ZAZNAM_AJ.3 VY_32_ZAZNAM_AJ.4 VY_32_ZAZNAM_AJ.5 VY_32_ZAZNAM_AJ.6 

VY_32_ZAZNAM_AJ.7 VY_32_ZAZNAM_AJ.8

Německý jazyk:

VY_32_ZAZNAM_NJ.8

Český jazyk:

VY_32_ZAZNAM_CJ.2a VY_32_ZAZNAM_CJ.2b VY_32_ZAZNAM_CJ.3

VY_32_ZAZNAM_CJ.4a VY_32_ZAZNAM_CJ.4b VY_32_ZAZNAM_CJ.5

VY_32_ZAZNAM_CJ.7

Fyzika:

VY_32_ZAZNAM_FY.6 VY_32_ZAZNAM_FY.7 VY_32_ZAZNAM_FY.8 VY_32_ZAZNAM_FY.9

Matematika:

VY_32_ZAZNAM_MA.2a VY_32_ZAZNAM_MA.2b VY_32_ZAZNAM_MA.3

VY_32_ZAZNAM_MA.4 VY_32_ZAZNAM_MA.5

Prvouka:

VY_32_ZAZNAM_PU.2a VY_32_ZAZNAM_PU.2b VY_32_ZAZNAM_PV.4

Vlastivěda:

VY_32_ZAZNAM_VL.4 VY_32_ZAZNAM_VL.5 VY_32_ZAZNAM_VL.5a

Přírodověda:

VY_32_ZAZNAM_PV.5

Přírodopis:

VY_32_ZAZNAM_PR.6 VY_32_ZAZNAM_PR.7 VY_32_ZAZNAM_PR.8 VY_32_ZAZNAM_PR.9

Zeměpis:

VY_32_ZAZNAM_ZE.6 VY_32_ZAZNAM_ZE.7 VY_32_ZAZNAM_ZE.8 VY_32_ZAZNAM_ZE.9