Kalendář akcí

23. 5. 2018

Show na kolech - program pro 1. ročník

- hřiště nad stadionem, cena 30 Kč, zajiśťuje J. Procházková a J. Dohnalová

23. 5. 2018

Školní výlet III. A/B – ZOO Jihlava

- zajišťují V. Navrátilová, M. Urbánková a P. Fučíková

24. 5. 2018

ZUŠ OPEN – přehlídka dětských pěveckých sborů

– určeno pro 2. - 5. třídu, od 10:00 v koncertním sále ZUŠ

24. 5. 2018

Školní výlet VII. A/B – ZOO Tábor

- zajišťuje S. Dvořáková a R. Dvořáková

24. 5. 2018

Školní výlet IX. B – Valtínov

- zajišťuje H. Tříletá

28. 5. 2018

Beseda v Městské knihovně Dačice pro žáky VII. B

1. - 2. vyučovací hodina, dohled J. Kühtreiberová

29. 5. 2018

Školní výlet VIII. A/B – Český Krumlov

- zajišťuje J. Kühtreiberová a A. Benešová

30. 5. 2018

Školní výlet V. A – Brno

- zajišťuje R. Mocharová a A. Benešová

31. 5. 2018

Den dětí pro děti z mateřských škol

31. 5. 2018

Návštěva Pracovního úřadu v Jindřichově Hradci

- určeno pro žáky 8. ročníku, zajišťuje J. Kühtreiberová a L. Janoušková

31. 5. 2018 - 3. 6. 2018

Globe games 2018 Humpolec

- zajišťují S. Dvořáková a B. Šuhaj + vybraní žáci 6. a 9. ročníku

1. 6. 2018

Den dětí pro žáky ZŠ a divadlo školní družiny