Občanský spolek při ZŠ Dačice, Boženy Němcové

ul. B. Němcové 213/V

IČ 22685847, číslo účtu 1100009066/7940

Na účet občanského spolku jsou odváděny příspěvky rodičů i všech dalších dárců. Z finančních prostředků je pak přispíváno žákům na plavecký výcvik a jiné sportovní aktivity (volejbal, kopaná, florbal, stolní tenis, lehká atletika) včetně dopravy, dále na exkurze, zahraniční zájezdy, pojištění dětí při nich a na divadelní představení. Dále jsou financovány odměny žákům za prospěch a za reprezentaci školy ve vědomostních i sportovních soutěžích a samozřejmě také doprava dětí na tyto akce.

Na začátku školního roku připravujeme pro děti z 1. tříd drobné pozornosti, žáci 9. tříd dostávají na konci školního roku upomínková DVD, pro všechny žáky školy je pořádána Mikulášská nadílka či Den dětí. Financujeme také akce pořádané při příležitosti Dne Země, projekt Vánoce a akce spojené se zapojením do programu Globe. Z prostředků spolku rovněž přispíváme na činnost celé řady kroužků (divadelní, sportovní, technický a programování, fotografování, psaní na klávesnici…).

Protože bychom chtěli i nadále podporovat účast Vašich dětí na akcích, které si oblíbily a které jsou nejen zpestřením, ale i vhodným doplněním výuky, chtěli bychom Vás požádat o finanční příspěvek ve výši 200,-- Kč, který můžete uhradit na třídních schůzkách v listopadu, případně prostřednictvím dětí či na výše uvedený účet. 

Za Váš finanční příspěvek předem děkujeme a věříme, že společně s Vámi zajistíme jeho co nejvhodnější využití.

Mgr. Jaroslava Dohnalová, předsedkyně OS            

Mgr. Vladimíra Navrátilová, pokladník

Následující dokumenty jsou ve formátu PDF:

Zpráva o hospodaření občanského sdružení za rok 2010

Zpráva o hospodaření občanského sdružení za rok 2011

Zpráva o hospodaření občanského sdružení za rok 2012

Zpráva o hospodaření občanského sdružení za rok 2013

Zpráva o hospodaření občanského sdružení za rok 2014

Zpráva o hospodaření občanského spolku za rok 2015

Zpráva o hospodaření občanského spolku za rok 2016

Zpráva o hospodaření občanského spolku za rok 2017

Zpráva o hospodaření občanského spolku za rok 2018

Poděkování sponzorům za rok 2015

Poděkování sponzorům za rok 2016

Poděkování za příspěvky za rok 2018

Rozpočet občanského spolku na rok 2016

Rozpočet občanského spolku na rok 2017

Rozpočet občanského spolku na rok 2018

Rozpočet občanského spolku na rok 2019