Počty žáků

Třída Celkem ve třídě Chlapci Dívky Třídní učitel(ka)
 
1. A 18 9 9 Mgr. Kateřina Mocharová
1. B 18 10 8 Mgr. Jana Krátká
2. A 25 16 9 Mgr. Jitka Procházková
2. B 27 20 7 Mgr. Jaroslava Dohnalová
3. A 24 12 12 Mgr. Alena Hejtmanová
3. B 24 13 11 Mgr. Jana Chvojsíková
4. A 17 7 10 Mgr. Vladimíra Navrátilová
4. B 17 6 11 Mgr. Marie Urbánková
5.  29 18 11 Mgr. Jitka Chvátalová
6. A 24 10 14 Mgr. Jana Vaňková
6. B 25 13 12 Mgr. Lenka Janoušková
7.  28 16 12 Mgr. Anna Hronová
8. A 18 13 5 Mgr. Bohumil Šuhaj
8. B 18 11 7 Mgr. Radka Dvořáková
9. A 18 8 10 Mgr. Zuzana Voldřichová
9. B 18 10 8 Mgr. Jana Kühtreiberová
Celkem ve škole 348