Počty žáků

Třída Celkem ve třídě Chlapci Dívky Třídní učitelka
 
1. A 24 16 8 Mgr. Jitka Procházková
1. B 25 18 7 Mgr. Jaroslava Dohnalová
2. A 25 13 12 Mgr. Alena Hejtmanová
2. B 25 13 12 Mgr. Jana Krátká
3. A 17 7 10 Mgr. Vladimíra Navrátilová
3. B 15 5 10 Mgr. Marie Urbánková
4.  29 17 12 Mgr. Jitka Chvátalová
5. A 25 11 14 Mgr. Růžena Mocharová
5. B 23 11 12 Mgr. Jana Chvojsíková
6.  29 17 12 Mgr. Anna Hronová
7. A 16 12 4 Mgr. Stanislava Dvořáková
7. B 18 11 7 Mgr. Radka Dvořáková
8. A 18 8 10 Mgr. Bc. Jana Váňová
8. B 17 9 8 Mgr. Jana Kühtreiberová
9. A 17 11 6 Mgr. Jana Vaňková
9. B 19 7 12 Mgr. Helena Tříletá
Celkem ve škole 342