Řád školní družiny a vyhláška o ŠD

Následující dokumenty jsou ve formátu PDF:

Vnitřní řád školni družiny ZŠ

Vyhláška o školní družině