Výběrová řízení

Dokumentace k projektu 

Zlepšení podmínek vzdělávání v ZŠ Dačice (formát PDF):

Výsledek výzvy k podávání nabídek 2012

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky 2012