Základní informace

Název školy: Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec

Adresa školy: Základní škola, Boženy Němcové 213/V, 380 01 Dačice

Ředitel školy: Mgr. Bohumil Havlík

Zástupkyně ředitele: Mgr. Alena Benešová

Typ organizace: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Dačice

IZO školy: 107 721 066

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola pro život

Telefon číslo: 384 420 431
IČ: 75000041